จำหน่าย ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปั๊มหลอดหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินออนไลน์ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,ตู้เติมมือถือออนไลน์,ตู้เติมเงินออนไลน์,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,ตู้เติมมือถือออนไลน์,ตู้เติมเงินออนไลน์,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,ตู้เติมมือถือออนไลน์,ตู้เติมเงินออนไลน์,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,ตู้เติมมือถือออนไลน์,ตู้เติมเงินออนไลน์,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,ตู้เติมมือถือออนไลน์,ตู้เติมเงินออนไลน์,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ,ปั๊มหลอด,ขายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญราคาถูก
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
   ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ K1
   ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ K3
   ถังถ่ายน้ำมัน 200 ลิตร
   ถังถ่ายน้ำมัน 600 ลิตร
   บอร์ดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ OVC-50
   บอร์ดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ OVC-56
   บอร์ดเสียงตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
   เครื่องหยอดเหรียญ ICT
   เครื่องรับธนบัตร ICT
   Switching
   ชุดลูกลอยไมโครสวิทซ์
   โซลินนอยวาวล์
   ปั๊มติ๊ก-แกนน้ำมัน
   ลูกบอลดับเพลิง
   มือจ่ายน้ำมัน
   FlowMeter อิตาลี
   FlowMeter จีน
   ปั๊มติ๊กนอกถัง
   เช็ควาวล์น้ำมัน-สีทอง
   กรองน้ำมัน
   Soild state relay
   เครื่องควบคุมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
ตู้เติมเงินมือถือหยอดเหรียญ
   ตู้เติมเงินมือถือ หยอดเหรียญ
   บอร์ดตู้เติมเงินออนไลน์
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
   ตู้น้ำหยอดเหรียญ
   บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-eco
   บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-46
  ปั๊มน้ำดื่ม RO
   กรองคาร์บอน
   กรองเรซิ่น
   กรองหยาบ (พีพี)
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
   เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
   กล่องหยอดเหรียญ
   เครื่องหยอดเหรียญ ICT
   บอร์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
   บอร์ดเครื่องตั้งเวลาหยอดเหรียญ
  ตู้น้ำมันประชารัฐ

ตู้เติมเงินมือถือ

 ติดตั้งกล้องวงจรปิด

หน้าแรก / สินค้า

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ K1
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ รุ่นK1
หยอดเหรียญ 19,000 B.
หยอดเหรียญ-ธนบัตร 28,000 B.

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ รุ่นK3
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ รุ่นK3
60,000 B.
ถังถ่ายน้ำมัน 600 ลิตร
ถังถ่ายน้ำมัน 600 ลิตร
55,000 B.

ถังถ่ายน้ำมัน 200 ลิตร
ถังถ่ายน้ำมัน 200 ลิตร
ดิจิตอล 4,500 B.
มือหมุน 1,800 B.
ลูกบอลดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง
1,600 B.
เครื่องควบคุมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
เครื่องควบคุมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ 14,000 B.
หยอดเหรียญ-ธนบัตร 22,000 B.


บอร์ดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ OVC-50
5,000 B.
บอร์ดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ OVC-56
บอร์ดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ OVC-56
4,500 B.
บอร์ดเสียงตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
บอร์ดเสียงตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
1,500 B.

เครื่องรับธนบัตร ICT
เครื่องรับธนบัตร ICT
8,500 B.
เครื่องหยอดเหรียญ ICT
เครื่องหยอดเหรียญ ICT
1,600 B.
product-oil-switching
Switching
1,200 B.

product-oil-solenoid-valve
โซลินนอยวาวล์
800 B.
ปั๊มติ๊ก-แกนน้ำมัน
ปั๊มติ๊ก-แกนน้ำมัน
1,500 B.

ชุดลูกลอยไมโครสวิทซ์
ชุดลูกลอยไมโครสวิทซ์
500 B.
มือจ่ายน้ำมัน
มือจ่ายน้ำมัน
1,700 B.

FlowMeter อิตาลี
7,500 B.

FlowMeter จีน
1,400 B.


ปั๊มติ๊กนอกถัง
1,200 B.

เช็ควาวล์น้ำมัน-สีทอง
250 B.

กรองน้ำมัน
600 B.


สายน้ำมัน
1,200 B.

กรองน้ำมัน
450 B.
Soild state relay
Soild state relay
800 B.

 
  ตู้เติมเงินมือถือหยอดเหรียญ
ตู้เติมเงินมือถือหยอดเหรียญ
ตู้เติมเงินมือถือ
35,000 B.
บอร์ดตู้เติมเงินออนไลน์
บอร์ดตู้เติมเงินออนไลน์
9,800 B.


 
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
กำลังการผลิต 600 ลิตร 30,000 B.
กำลังการผลิต 1200 ลิตร 35,000 B.
บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-eco
บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-eco
1,700 B.
บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-46
บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ dwc-46
2,450 B.


ปั๊มน้ำดื่ม RO
ปั๊มน้ำดื่ม RO
1,500 B.
product-water-carbon
กรองคาร์บอน
300 B.

กรองเรซิ่น
กรองเรซิ่น
300 B.

product-water-rough
กรองหยาบ (พีพี)
200 B.

   
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ถัง 6.5 กก. 11,500 B.
ถัง 9 กก. 13,000 B.
ถัง 12 กก. 15,500 B.


กล่องหยอดเหรียญ
2,500 B.
2,950 B.
เครื่องหยอดเหรียญ ICT
เครื่องหยอดเหรียญ ICT
1,650 B.
1,800 B.
บอร์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
บอร์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
1,750 B.
บอร์ดเครื่องตั้งเวลาหยอดเหรียญ
บอร์ดเครื่องตั้งเวลาหยอดเหรียญ
1,750 B.